Նախագծեր

 • 2009


  Ապրիլ 2009: ՄԱԶԾ. “Սկսնակ գործարարներին աջակցության” ծրագրերի մշակում ՀՀ մարզերում (Շիրակի, Արագածոտնի, Արմավիրի մարզեր):

 • 2009


  Ապրիլ 2009: ԵԱՀԿ Երևանյան գրասենյակ. 2006-2008թթ. Հայաստանում ՓՄՁ ոլորտի մասին տեղեկագրի կազմում:

 • 2009


  Հուլիս 2009: ՄԱԶԾ. Հարկային օրենսդրությունում կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ գրքույկի մշակում, ՓՄՁ սուբյեկտների համար դասընթացների կազմակերպում ՀՀ մարզերում:

 • 2008


  Մարտ 2008: ՄԱԶԾ. Սկսնակ գործարարներին աջակցություն ծրագիր ՀՀ մարզերում (Լոռի, Արագածոտն, Գեղարքունիք):

 • 2008


  Ապրիլ 2008: ԵԱՀԿ Երևանյան գրասենյակ. 2006-2007թթ. Հայաստանում ՓՄՁ ոլորտի մասին տեղեկագիր:

 • 2008


  Օգոստոս 2008: ԵԱՀԿ Երևանյան գրասենյակ. ՓՄՁ ԶԱԿ Հայաստան հիմնադրամի աշխատակազմի համար դասընթացների կազմակերպում:

 • 2007


  Փետրվար 2007: ՓՄՁ ԶԱԿ Հայաստան. “Հաջող սկիզբ” դասընթաց, Արթիկ:

 • 2007


  Մարտ 2007: ԵԱՀԿ Երևանյան գրասենյակ. 2005-2006թթ. ՓՄՁ վիճակագրական տեղեկագիր:

 • 2007


  Մարտ 2007: ՄԱԶԾ. ՓՄՁ ԶԱԿ Հայաստան հիմնադրամի աշխատակազմի և մասնաճյուղերում համար դասընթացների կազմակերպում:

 • 2007


  Ապրիլ 2007: ՓՄՁ ԶԱԿ Հայաստան. Սկսնակ գործարարներին աջակցություն” ծրագիր, Վայոց Ձոր, Վայք: