Հաշվապահական հաշվառում

 

Մենք առաջարկում ենք Ձեզ օգտվել ծառայության այս նշանակալի ոլորտից, քանզի այն վճռորոշ կարող է լինել ցանկացած անհատի կամ կազմակերպության գործարարության իրականացման համար և ունի լայն կիրառություն ողջ աշխարհում: Ձեր ընկրության հետ երկարատև և կայուն համագործակցության ընթացքում, զինված լինելով հաշվապահության տարբեր ոլորտների միջազգային և բաձր որակավորված մասնագետներով,   մենք կձեռնարկենք, կկազմակերպենք և կիրականացնենք Ձեր ընկերության հաշվապահությունը` օգտագործելով մասնագիտական ծրագրեր (ՀԾ Հաշվապահ, 1C Հաշվապահ և այլն):  Մեր համագործակցությունը կօգնի Ձեզ ետ մնալ ֆինանսական, հարկային և կառավարչական հաշվապահական հաշվառման անախորժություններից` երաշխավորելով Ձեր բիզնեսի հաջողությունն ու բարգավաճումը:
 
 
Հաշվապահական ծառայությունները ներառում են`
 
-              Հաշվապահական համակարգերի տեղադրում և թարմացում
 
-              Հաշվապահական ստանդարտների քաղաքականության զարգացում
 
ա) Ֆինանսական հաշվապահական հաշվառում
 
Ֆինանսական քաղաքականության պլանավորում
 
Ֆինանսական հաշվարկներ
 
Ֆինասական հաշվետվություններ
 
Վարչական ծախսերի հաշվառում
 
Վիճակագրական հաշվետվություն
 
բ) Հարկային հաշվապահական հաշվառում
 
Հարկային քաղաքականության պլանավորում և զարգացում
 
Գործառնական հսկողություն
 
Հարկային հաշվառում և հաշվետվություններ
 
Վճարումների համապատասխանեցման ծառայություններ
 
Ոչ ռեզիդենտ անձանց հարկերի վերադարձ
 
Անձնական հարկային խորհրդատվություն
 
Հարկային ձևակերպումներ
 
գ) Կառավարչական հաշվապահական հաշվառում
 
Ոլորտի ծախսերի վերլուծություն
 
Ինքնարժեքի գնահատում
 
Ծախսերի հաշվառում և գնահատում