Թրեյնինգ

 
“Լոգիկոն Դիվելփմենթ” ընկերությունն առաջարկում է մի շարք գործարար հմտությունների և մասնագիտական գիտելիքների բարձրորակ դասընթացներ ինչպես ՓՄՁ ներկայացուցիչներին, այնպես էլ անհատներին: Մեր հավաստագրված մասնագետներն ապահովում են դասընթացներ` հիմնված ինտերակտիվ մեթոդոլոգիայի վրա` բիզնեսի մասնակիցների իմացությունը բարձրացնելու նպատակով:
 
Դասընթացների թեմաները
 
“ՀՀ հարկային օրենսդրության պարզաբանում ”, “ՀՀ հարկային օրենսդրության կատարելագործում”
 
“ՀՀ աշխատանքային օրենսդրություն”
 
“Կառավարում”
 
“Մարդկային ռեսուրսի զարգացում”